previous arrow
next arrow
Slider

Veicam projektēšanas darbus:

1. Gaisvadu un kabeļlīnijas līdz 1kV

 • Būvju iekšējo un ārējo elektroinstalāciju projektēšana;
 • Apgaismojumu projektēšana;
 • AS “Sadales tīkls” elektroapgādes pieslēgumu projektēšana;
 • AS “Sadales tīkls” zemsprieguma elektroapgādes tīklu projektēšana.

2. Gaisvadu un kabeļlīnijas līdz 35kV

 • Vidējā sprieguma iekšējo tīklu projektēšana;
 • AS “Sadales tīkls” vidējā sprieguma elektroapgādes tīklu projektēšana.

3. Transformatoru apakšstaciju un sadales punktu līdz 35kV projektēšana

 • Balsta transformatoru apakšstaciju projektēšana;
 • Konteinera tipa apakšstaciju projektēšana;
 • Sadales punktu projektēšana;
 • Jaudaslēdžu projektēšana.

4. Būvju zibensaizsardzības projektēšana

 • Aktīvā zibens aizsardzība;
 • Konteinera tipa apakšstaciju projektēšana;
 • Pasīvā zibens aizsardzība.